Rekentool afkopen
canon erfpacht

Bereken uw afkoopsom voor voortdurende erfpacht

Met deze rekentool krijgt u een indicatie van de afkoopsom als u de canon tot het einde van uw huidige tijdvak wilt afkopen.

Let op!

Wilt u (ook) de kosten voor eeuwigdurende erfpacht berekenen? Ga dan naar de rekentool voor eeuwigdurende erfpacht. Deze rekentool is alleen bestemd voor woningeigenaren.

Uitzondering: Algemene Bepalingen 1994 (AB 1994)
Hebt u een erfpachtrecht met AB 1994? Dan kan het voordeliger zijn eerst uw huidige tijdvak te verlengen met maximaal 50 jaar en daarna over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Deze rekentool rekent voor u uit wat het meest voordelig is en geeft u een indicatie van uw mogelijkheden, inclusief eeuwigdurende erfpacht.


Naar de rekentool

U gebruikt Internet Explorer 9 of ouder. Deze browser is niet meer gangbaar. We raden u aan om voor het bekijken van de rekentool een moderne browser te gebruiken.