Rekentool afkopen
canon erfpacht

Voordat u verder gaat

Deze gegevens hebt u nodig voor het invullen:

 • Het erfpachtadres;
 • Het bedrag dat u jaarlijks aan canon betaalt;
  ?

  Wat is mijn huidige canonbedrag?

  Uw huidige canonbedrag is het bedrag dat u jaarlijks betaalt aan canon. U kunt dit bedrag vinden in uw laatste indexeringsbrief.

  Ontvangt u halfjaarlijks een factuur? Verdubbel dan het bedrag dat hierop staat om tot de jaarlijkse canon te komen.

 • De WOZ-waarde met peildatum 1-1-2018
  ?

  WOZ-waarde: alleen nodig bij AB 1994

  Als voor uw erfpachtrecht de AB 1994 gelden, moet u ook de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018 opgeven.

  • De WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018 staat op uw WOZ-beschikking van 2019.

  U hebt deze WOZ-beschikkingen per post ontvangen.

  Uw WOZ-waarde opzoeken

  Mocht u de beschikking niet (meer) in huis hebben, dan kunt u via deze webpagina uw WOZ-waarde opzoeken.

  Geen of onjuiste WOZ-waarde met peildatum 2018?

  • Als uw huis na 2018 is opgeleverd dan hebt u nog geen goede WOZ-waarde met peildatum 2018. De WOZ-waarde heeft dan betrekking op een woning in aanbouw en niet op de opgeleverde woning.
  • Als u toch een indicatie wilt krijgen, dan kunt u zelf een inschatting maken van de WOZ-waarde met peildatum 2018.
  • Zodra u een aanbieding voor afkoop aanvraagt bij de gemeente wordt een waarde van uw woning bepaald die aan de wettelijke uitgangspunten van de WOZ-waardering voldoet.

Bereken afkoopsom

U gebruikt Internet Explorer 9 of ouder. Deze browser is niet meer gangbaar. We raden u aan om voor het bekijken van de rekentool een moderne browser te gebruiken.